HUISREGELS


In situaties waar deze huisregels niet in voorzien, beslist het bestuur van De Soos over mogelijk te nemen maatregels. Deze beslissing is onherroepelijk. 

Het bestuur heeft indien nodig de bevoegdheid personen uit het gebouw te verwijderen c.q. te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Overtreding van de genoemde regels zal permanente verwijdering ten gevolge kunnen hebben.

In alle gevallen worden persoonsgegevens geregistreerd. Indien nodig vind overdracht aan de politie plaats.

© Copyright 2024. Alle rechten voorbehouden.